Llun gan/Pictutre by Peri Hf Smith (Bl. 2 / Yr 2)
Cymraeg
English
Clwb 100 Club
Newyddion Ysgol/School News
Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion
Ysgol Bod Alaw
Parents and Friends Association
Website last updated 6th March  2009
web page counters
Croeso - Welcome
 
 
  Croeso i wefan Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion Ysgol Bod Alaw.  Maer gymdeithas yn weithgar iawn an nod ydi codi gymaint o arian a phosib ir ysgol a chael hwyl yr un pryd!  Rydym wedi trefnu nifer o weithgareddau gwych fydd yn digwydd gydol y flwyddyn hon. Mae angen eich cefnogaeth CHI er mwyn cyrraedd ein targedau.  Felly, os gwelwch yn dda, gwirfoddolwch i helpu, gwahoddwch eich pertthnasau ach ffrindiau a dewch ir gweithgareddau. Croesawn unrhyw syniadau ac awgrymiadau. Gyda chymorth pawb gallwn sicrhau fod Ysgol Bod Alaw yn rhagori.  Felly ewch ir wefan gan ddefnyddior Gymraeg neur Saesneg, nodwch ddyddiadaur gweithgareddau yn eich dyddiadur a dewch a mwynhewch!  Pwrpas y gymdeithas yw helpu darparu offer, adnoddau a gweithgareddau llawn hwyl i blant yr ysgol.  Bwriad popeth a wnawn yw hyrwyddo profiad ysgol ein plant ac hefyd darparu rhwydwaith gymdeithasol ar gyfer y rhieni.  Cynhelir cyfarfodydd y gymdeithas yn rheolaidd yn yr ysgol. Pe baech yn dymuno i unrhyw fater gael ei gynnwys ar agenda un or cyfarfodydd hyn, cysylltwch ag aelod or pwyllgor drwy swyddfar ysgol neu ewch ir dudalen Cysylltu ni. 
 
   Welcome to the Bod Alaw Primary School Parents and Friends Association website.  The Association is very active and our aim is to raise as much money as possible for the school whilst having fun!  We have organised some great events and activities to take place throughout the year ahead.   To achieve our targets we need YOUR support!!  So please volunteer to help, get your family and friends involved and come along to the events. Any ideas and suggestions are also very welcome.  With everyone's involvement we will be able to ensure that Bod Alaw is at the forefront of local education. So enter the site through the language of your choice, see our forthcoming events, put the dates in your diary and come along and have a good time!  The purpose of the Parents and Friends Association is to help provide extra equipment, resources and fun events for the children in our school.   Everything we do is intended to enhance our children's school experience and additionally provide a social network for the parents.  Regular committee meetings of the Association are held in school.   If you wish an item to be placed on the agenda of any of these meetings please contact either a committee member via the school office, or use the 'Contact Us' page. 
Llwyddiannau/Successes